Foto volgt later

President: Geert

Tim, Rick (fotograaf), Maarten, Henrique, Jeroen, Bas, Bram, Frank, Geert-Jan en
Sven